VI. Labudove dni

4. - 6. apríl 2022

S m o l e n i c e

Začíname


Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV
Ústav zoológie SAV
Parazitologický ústav SAV
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
Medirex, a.s.

Úvod

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecko - odbornú konferenciu Labudove dni, už tradične, po šiestykrát usporiadanú na počesť významného slovenského biológa RNDr. Milana Labudu, DrSc., ktorá sa bude konať v dňoch 4. - 6. apríla 2022 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.

Vítané sú príspevky z odborov: virológia, mikrobiológia, zoológia, ekológia, epidemiológia, parazitológia

Tématické zameranie konferencie:
Prírodná ohniskovosť nákaz (vektory, rezervoáre)
Zoonózy (diagnostika, výskyt, epidemiológia, kontrola)
Ekologické aspekty parazitológie
Molekulárne aspekty interakcií hostiteľ - prenášač – patogén

Programový výbor konferencie

 • RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
 • MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
 • MVDr. Martina Miterpáková, DrSc.
 • prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
 • Ing. Ladislav Roller, PhD.
 • Doc.RNDr. Michal Stanko, DrSc.

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Eva Špitalská, PhD. - predseda
 • Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
 • RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
 • RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
 • Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
 • Mgr. Diana Selyemová, PhD.
 • JUDr. Iveta Šárniková
 • Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
 • Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.

Program

Pozvané prednášky

Dr. Gabriele Margos, Dr. Volker Fingerle,
National Reference Centre for Borrelia, Bavarian Health and Food Safety Authority, Oberschleissheim, Germany

Gabor Foldvari,
Institute of Evolution Centre for Ecological Research, Budapest, Hungary

Prednášky a postery

Vyžiadané prednášky budú v trvaní 30 minút, ostatné 15 minút, spolu s diskusiou. Technika na Power Point prezentáciu bude zabezpečená. Maximálny rozmer posterov: 100 cm x 130 cm (šírka x výška). Jazyk samotnej prednášky - slovenský/ český/ anglický. Jazyk slidov prezentácie a posteru - anglický. Program a zborník abstraktov obdržia všetci účastníci pri registrácii. Organizátori si vyhradzujú právo na určenie formy prezentácie po dohode s autorom.

PROGRAM

4 April 2022

16.30 – 18.00 REGISTRATION

18.00 WELCOMME DRINK, DINNER

5 April 2022

8.00 – 9.00 REGISTRATION

9.00 – 9.15 CONFERENCE OPENING

9.15 – 9.45 E. Kocianová
WHO WAS MILAN LABUDA?

ZOONOSES (diagnosis, occurrence, epidemiology, control)
CHAIRMAN: VOJTECH BOLDIŠ, ZUZANA HURNÍKOVÁ

9.45 – 10.15 PLENARY LECTURE
V. Fingerle, S. Hepner, G. Margos, A. Sing
LYME BORRELIOSIS DIAGNOSTICS IN EUROPE – DO´S AND DONT´S

10.15 – 10.30
D. Antolová, B. Víchová, K. Šimeková, J. Jarošová, Ľ. Soják, L. Balogová
PATIENTS WITH HIV INFECTION – MORE PRONE TO HUMAN GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS AND BORRELIOSIS?

10.30 - 11.00
COFFEE BREAK

11.00 – 11.15
T. Csank, K. Peňazziová, P. Schusterová, I. Maruščáková-Cingeľová, Ľ. Korytár, J. Pistl
DETECTION OF TICK-BORNE ORBIVIRUS INFECTION IN TICKS AND INFESTED BIRDS

11.15 – 11.30
M. Miterpáková, Z. Hurníková, D. Valentová, D. Antolová
DIROFILARIA IMMITIS AND DIROFILARIA REPENS IN COMPETITIVE STRUGGLE. EPIDEMIOLOGY OF DIROFILARIOSIS IN SLOVAKIA

11.30 – 11.45
M. Miterpáková, Z. Hurníková, A. Trbolová, A. Balicka
THE TALE OF AN ORIENTAL EYEWORM THAT MADE ITS HOME IN SLOVAKIA

11.45 – 12.00
V. Boldiš, F. Ondriska, J. Steinhȕbel, M. Bastlová
DEATH OF HIV/AIDS PATIENT DUE TO TOXOPLASMIC MENINGOENCEPHALITIS

12.00 – 12.45
LUNCH

MOLECULAR ASPECTS OF HOSTS – VECTOR – PATHOGEN INTERACTIONS
CHAIRMAN: JURAJ KOČI, TOMÁŠ CSANK

12.45 – 13.15 PLENARY LECTURE
G. Margos, S. Hepner, C. Hartberger, K. McCoy, S. Casjens, V. Fingerle
BORRELIA GENOMICS – THE GOOD, THE BAD AND THE CONFUSING

13.15 – 13.30
S Hepner, K. Kuleshov, A. Tooming-Kunderude, N. Alig, A. Gofton, R. E. Rollins, A. Dangel, A. Wieser, J. Hübner, A. Sing, V. Fingerle, G. Margos
LOST IN THE COMPLEXITY OF BORRELIA PLASMIDS AND THEIR CHALLENGING ASSEMBLY

13.30 – 13.45
V. Klöcklerová, L. Roller, J. Koči, I. Daubnerová, D. Žitňan
CHARACTERISATION OF PARATHYROID HORMONE-LIKE PEPTIDE AND ITS RECEPTORS IN THE TICK IXODES RICINUS

13.45 – 14.00
M. Medla, I. Daubnerová, J. Koči, L. Roller, M. Slovák, D. Žitňan
THE PLEIOTROPIC ROLE OF MYOINHIBITORY PEPTIDE (MIP) IN THE HARD TICK IXODES RICINUS

14.00 – 14.15
K. Peňazziová, P. Schusterová, J. Pistl, T. Csank
GENETIC CHARACTERISATION OF NOVEL TRIBEC VIRUS AND THE ANALYSIS OF ONE-STEP GROWTH CURVE IN HOST SYSTEMS

14.15 – 18.00
TRIP TO MALÉ KARPATY, NORDIC WALKING

18.00 – 22.00
DINNER with MEAD AND APIARY TASTINGS

6 April 2022

NATURAL FOCI OF DISEASES (VECTORS, RESERVOIRS)
CHAIRMAN: MARKÉTA DERDÁKOVÁ, BRANISLAV PEŤKO

8.45 – 9.15 PLENARY LECTURE
G. Földvári
CITIZEN SCIENCE COMBINED WITH THE DAMA PROTOCOL HELPS PREPARE FOR THE EMERGENCE OF NEW TICK AND PATHOGEN SPECIES

9.15 – 9.30
L. Musilová, K. Kybicová, A. Fialová, E. Richtrová, M. Kulma
FIRST ISOLATION OF BORRELIA LUSITANIAE DNA FROM GREEN LIZARDS (LACERTA VIRIDIS) AND IXODES RICINUS TICKS IN THE CZECH REPUBLIC

9.30 – 9.45
Z. Čužiová, R. Václav,V. Rusňáková Tarageľová, Yu. M. Didyk, B. Mangová, D. Selyemová, M. Chvostáč, M. Derdáková
LOCAL POPULATION STRUCTURE AND SEASONAL VARIABILITY OF B. BURGDORFERI S.L. IN BIRD-FEEDING AND QUESTING I. RICINUS TICKS

9.45 – 10.00
B. Peťko, B. Kočíková, B. Vargová, T. Molčányi, D. Bubanová, L. Šofranková, M. Baňas, I. Majláth, V. Majláthová
TICKS AND TICK-BORNE PATHOGENS IN HIGH MOUNTAIN AREAS

10.00 – 12.00
COFFEE BREAK and POSTER PRESENTATION P1 - P26
CHAIRMAN: Kateřina Kybicová, Katarína Peňazziová

12.00 – 12.15
POSTER PRESENTATION AWARD and CONCLUDING SESSION

12.15 – 13.00
LUNCHREGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

Nemecko
Hepner Sabrina (German National Reference Centre for Borrelia, Bavarian Health and Food Safety Authority, Oberschleissheim)

Česká republika
Dvořák Michal (Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno)
Kybicová Kateřina (Státní zdravotní ústav, NRL pro lymeskou borreliózu, Praha)
Richtrová Eva (Státní zdravotní ústav, NRL pro lymeskou borreliózu, Praha)

Slovensko
Antolová Daniela (Parazitologický ústav SAV, v. v. i., Košice)
Bartíková Pavlína (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Boldiš Vojtech (Odd. Parazitológie, Medirex a.s., Bratislava)
Bubanová Dominika (Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice)
Csank Tomáš (Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF, Košice)
Csicsay František (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Derdáková Markéta (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Didyk Yuliya (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Hurníková Zuzana (Parazitologiký ústav SAV, v.v.i., Košice)
Chvostáč Michal (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Janošková Nikola (Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice)
Kazimírová Mária (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Kevély Ádám (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Klöcklerová Vanda (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Kocianová Elena (Ipeľská, Bratislava)
Koči Juraj (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Mangová Barbara (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Medla Matej (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Melnikov Kamila (Trnavská univerzita v Trnave, Trnava)
Minichová Lenka (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Miterpáková Martina (Parazitologický ústav SAV, v.v.i., Košice)
Palkovičová Katarína (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Pápayová Kristína (Ústav molekulárnej biológie, SAV, v.v.i., Bratislava)
Peňazziová Katarína (Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF, Košice)
Peťko Branislav (Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice)
Quevedo Diaz Marco (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Rusňáková Tarageľová Veronika (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Selyemová Diana (Ústav zoológie SAV, v.v.i., Bratislava)
Schusterová Petra (Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF, Košice)
Stanko Michal (Parazitologický ústav SAV, v.v.i., Košice)
Šofranková Lívia (Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice)
Špitalská Eva (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Špitalský Zdenko (Ústav polymérov SAV, v.v.i., Bratislava)
Štibrániová Iveta (Virologický ústav BMC SAV, v.v.i., Bratislava)
Vargová Blažena (Centrum aplikovaného výskumu UVLF, Košice)

Registrácia

Konferenčný poplatok:


do 10.3. 2022
Účastník 150,- €
Študent a interný doktorand 120,- €
Sprevádzajúca osoba 100,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné výdavky, konferenčné materiály, program, zborník abstraktov, občerstvenie počas pracovného dňa. Poplatok je potrebné uhradiť na účet:

Názov: Mimorozpočtový účet Ústav zoológie SAV
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0066 4925
BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Správa pre prijímateľa: VILD + Meno účastníka

Registrácia do: 10.3. 2022

Registračný formulár

Prosím, vyplňte a zašlite najneskôr do 10. marca 2022

Identifikačné údaje

Abstrakt 1


Abstrakt 2


Stravovanie a ubytovanie

4. 4. 2022
5. 4 . 2022
6. 4 . 2022

Komentár

Ochrana proti spamu. Koľko je dva krát tri?
V prípade, že máte záujem o pobyt na zámku Smolenice už od nedele 3.4.2022, prosím kontaktujte nás osobitne po registrácii na e-mail labudovedni@gmail.com

Abstrakty

Abstrakty z konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku s ISBN. Neprejdú jazykovou korektúrou, za jazykovú stránku zodpovedajú autori. Pri príprave abstraktu sa riaďte nasledovnými pokynmi:

 1. Jazyk - anglický
 2. Usporiadanie: Autori - meno a priezvisko. Prezentujúceho autora podčiarknuť a uviesť jeho emailovú adresu. Pracoviská - názvy a adresy všetkých spoluautorov.
 3. Text bez členenia na úvod, materiál a metódy, výsledky, ...
  Spolu max. 3000 znakov bez medzier.
  Nevkladať tabuľky ani obrázky.
 4. Text pripraviť ako Word dokument
 5. Súbor pomenovať podľa prezentujúceho autora (vzor: Kocianova.doc)
 6. Písmo: Times New Roman, veľkosť 12
 7. Riadkovanie 1,5, všetky okraje 2 cm, zarovnať na ľavý okraj
 8. Jeden registrovany ucastnik moze prezentovat max. 2 prispevky
 9. Príspevky odoslať ako prílohu emailom na adresu: labudovedni@gmail.com , predmet "VI. LD" . Osobitne uveďte, či ide o poster alebo prednášku.
 10. Vzor abstraktu na stiahnutie TU
Zaslať abstrakt najneskôr do 10. 3. 2022

Fotografie z konferencie 2022

Fotografie z konferencie 2018

Ubytovanie

Cenník za ubytovanie (izba/1 noc)

Jednoposteľová60 €
Dvojposteľová80 €
Trojposteľová99 €
Štvorposteľová120 €
Apartmán140 €
Prístelka18 €

Ubytovanie je zabezpečené v Kongresovom centre Smolenice.
Poplatok za ubytovanie sa platí na mieste. Pri ubytovaní menej osôb v izbe sa platí cena za izbu.

Ubytovať sa môžu všetci hostia, bez ohľadu na ich imunitný, či očkovací status. V interiéri stále platí povinnosť nosenia respirátora.

Detaily o KC Smolenice a spôsobe dopravy nájdete na http://www.kcsmolenice.sav.sk

Sponzori

Sponzori